pil2 d.o.o.

PIL 2 inženiring

Podjetje PIL 2 inženiring d.o.o. Grosuplje, skrajšano PIL 2 d.o.o., je bilo ustanovljeno 11.12.1995, s sedežem v Brezju 1a, v Grosuplju. Družba je v družinski lasti, ki se s strojnimi instalacijami kot podjetje oziroma samostojni podjetnik ukvarja že preko 40 let.

Osnovna dejavnost podjetja je bila napeljava in montaža strojnih instalacij, ki pa se je v letu 1997 razširila še na gradbeni in izvajalski inženiring. Širitev dejavnosti je posledica izkazanega interesa kupcev, da predajo vsa dela enemu podjetju, ki organizira in skrbi za nemoteno izvajanje del.

Napeljava in montaža strojnih instalacij obsega centralno ogrevanje, plinsko instalacijo, vodovodno in toplovodno instalacijo, kanalizacijo, prezračevanje in klimatizacijo.

Gradbeni in izvajalski inženiring z zaključnimi deli v gradbeništvu (gradbena dela, elektroinstalacijska dela, obrtniška dela – keramičarstvo, pečarstvo, parketarstvo, mizarstvo, ključavničarstvo, slikopleskarstvo, tlakarstvo…) družba izvaja s svojimi podizvajalci, s katerimi ima sklenjene letne kooperantske pogodbe in jih je sedaj okoli trideset.

Podjetje ima veliko stalnih naročnikov. Med njimi lahko najdemo Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje, Nova LB d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Aerodrom Ljubljana d.o.o., Sava hoteli, Biotehniška fakulteta in druge.

Je visoko kvalitetno podjetje, ki svoje pogodbe izpolnjuje dosledno, kakovostno in v dogovorjenem roku, poravna vse svoje obveznosti do podizvajalcev, državnih institucij in predvsem do svojih zaposlenih, kar izkazuje tudi pridobljen certifikat odličnosti, ki podjetje uvršča med 3% slovenskih poslovnih subjektov, ki so upravičeni do uporabe statusa AAA kot simbola najvišje bonitetne odličnosti.

Podjetje PIL 2 se zaveda, da je zadovoljstvo stranke zelo pomemben dejavnik obstoja na vse bolj zahtevnem trgu gradbenih storitev, zato se s svojo ekipo, ki zajema enajst lastnih delavcev in podizvajalce, trudi ohraniti in izboljšati kakovost opravljenih storitev in s tem ugled podjetja.

Kontakt

PIL 2 inženiring d.o.o.
Brezje 1a
1290 Grosuplje
ID za DDV: SI42521777

PE Ljubljana
Tržaška 134
1000 Ljubljana

Kontakti:
tel.: 01 / 256 06 15
e-pošta: info@pil2.si