pil2 d.o.o.

Dejavnosti

Strojne instalacijeGlavna dejavnost podjetja je izvajanje strojnih instalacij. Zaposleni strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje z vodovodno instalacijo, napeljavo in montažo centralnega ogrevanja, razvodi plinske instalacije. Instalacije izvajamo tako za zasebne naročnike (stanovanja, stanovanjske hiše) kot za javna naročila (vrtci, šole, poslovalnice) in za poslovne investicije (hotelu, lokali, saloni, stanovanjsko - poslovni objekti, proizvodni objekti).


 • Aerodrom Ljubljana - BRNIK
 • Hotel Radin
 • EKWB
 • MAAR
 • Energetika Ljubljana
 • Osnovna šola Litija
 • Osnovna šola Preserje
 • Osnovna šola Savsko naselje
 • NLB Šmartinska 152
 • NLB Bankarna
 • NLB Novo mesto
 • ZPIZ Novo mesto
 • Vrtec Kekec
 • NLB Maribor
 • Trubarjeva kvart
 • Tobačna Ljubljana
 • Sava Tires
 • Rolgraf
 • Makalonca
 • Vrtec Jelka
 • Stanovanjska bloka v Logatcu Grapovčnik
 • Objekt Bohoričeva
 • Stanovanjski objekti Drenov grič
 • Stanovanjski objekti Radomlje
 • MORS Internat
 • BMW Trzin
 • PTC Vič
 • Šport hotel Bled
 • Hypo banka Ljubljana
 • Hypo banka Kranj
 • Spodnja postaja žičnice Vogel
 • SKI hotel Vogel
InženiringIzvedemo celotno naročilo; gradbena, instalacijska, obrtniška dela... Skozi leta so nam zaupali celotno prenovo preko 500 stanovanjskih enot v lasti Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za obrambo, Mestne občine Ljubljana in drugih. Izvedli smo adaptacijo Varstveno delovnih centrov, hotelov, vojaških objektov... • Vzdrževanje objektov v lasti Ministrstva RS za javno upravo
 • Vzdrževanje stanovanjskih objektov in infrastrukture vojaških objektov v lasti Ministrstva za obrambo RS
 • Izvajanje vzdrževalnih del na objektih v lasti NLB d.d.
 • Izvajanje vzdrževalnih del na objektih v lasti Pošte Slovenije d.o.o.
 • VDC Zagorje
 • Šport hotel Pokljuka
 • VDC Tončke Hočevar
 • Maistrova 5, Celje - vojaški objekt
 • Objekt Savska 1, Ljubljana - MOL

Sledimo spremembamGlede na trende se ukvarjamo in izobražujemo na področju nizkoenergijskih in toplotno učinkovitih projektov.Poleg izvedbe, montaže in priklopa toplotnih črpalk, solarnih sistemov smo uspešno zaključili projekte za proizvodnjo toplote in električne energije iz kmetijsko rastlinskih ostankov - ORC (organski rankinov proces).


 • ORC Logarovci
 • Solar - Vojašnica Ivana Cankarja Vrhnika
 • Silkem kogeneracija
 • ORC Bionerg
 • ORC Panonica